Vår företagsledning i Sverige

Mårten Widlund
 • VD
 • Mårten börjande inom koncernen 1996 och har haft olika roller både i Sverige och England. Han blev VD för den svenska verksamheten år 2006. Innan Mårten började på PreZero arbetade han på Naturvårdsverket och miljöavdelningen på Länsstyrelsen i Stockholms län.
Ingemar Jönsson
 • Ekonomichef
 • Ingemar har arbetat som ekonomichef sedan han började inom PreZero 1992. Tidigare har han arbetat som ekonomichef och på revisionsbyrå.
Ulf Gustafsson
 • Chef försäljning
 • Ulf började arbeta på PreZero 1999 och har arbetat i en rad olika befattningar såsom platschef, regional säljchef, och affärsområdeschef.
Per Gunnarsson
 • COO/Operativ chef
 • Per har arbetat hos oss sedan 2014. Har lång erfarenhet från olika ledande befattningar inom återvinningsbranschen.
Christer Dahlberg
 • Regionchef Syd
 • Christer är regionchef sedan 2019. Han har varit verksam inom branschen under många år i ledande befattningar inom olika återvinningsföretag.
Johan Carlborg
 • Regionchef Öst
 • Johan är regionchef sedan 2019. Han har tidigare haft ledande befattningar inom återvinningsbranschen.
Ulf Kraft
 • Regionchef Mellan
 • Ulf började inom PreZero 1997 och har haft flera roller inom företaget. Han har arbetat bland annat som produktivitetsutvecklare, insamlingsansvarig, produktionschef och som regionchef sedan 2013.
Magnus Wiklund
 • HR-chef
 • Magnus började inom PreZero 1995 och har haft flera olika roller inom företaget. Han har bland annat arbetat som säljchef, avdelningschef och insamlingschef. Magnus är HR-chef sedan 2011.
Lars Liljekvist
 • EQS-chef
 • Lars började hos oss 2015 och har tidigare arbetat på bland annat Arbetsmiljöverket, Vestas och Eon i liknande roller.
Peter Hallnäs
 • IT-chef
 • Peter har arbetat inom företaget sedan 2002 och har haft olika roller inom försäljning, IT och marknad.
Anna Björksten
 • Kommunikationschef
 • Anna har arbetat som kommunikationschef på PreZero sedan 2017. Hon har lång erfarenhet av varumärkes-, PR- och kommunikationsområdet i en rad olika ledande befattningar.
Lars Rittsten
 • Inköpschef
 • Lars har arbetat som inköpschef sedan han började inom PreZero 2003. Tidigare har Lars arbetat bland annat som fastighetscontroller och på revisionsbyrå.