Återvinningscentral anläggning

Koviks återvinningsanläggning

PreZero driver i egen regi återvinningsanläggning på Koviks återvinningsanläggning. Anläggning riktar sig både till företag och privatpersoner. Observera att denna återvinningsanläggning ej är kommunal varför avgift debiteras av samtliga avfallslämnare.

På Koviks återvinningsanläggning kan du lämna:

 • Brännbart avfall
 • Trä
 • Wellpapp
 • Skrot & Metall
 • Restavfall
 • Trädgårdsavfall
 • Asbest

Två betalningsalternativ

På Koviks återvinningsanläggning finns det två betalningsalternativ:

1. Klippkort till reducerat pris på Koviks ÅVC (spara 50:-/m3)

Klippkort kan köpas oavsett om du är privatperson eller företagare. Pris för klippkort innehållande 10st klipp är 1500:- inkl.moms. Ett klipp är lika med en kubikmeter avfall. Klippkort köps (swish/kort) vid infartkontrollen till anläggningen.

Villkor för klippkort vid Koviks återvinningsanläggning

 • Kortet ska klippas av personal innan avlämning.
 • Ett klipp per kubikmeter avfall.
 • Avfallet sorteras enligt anvisningar på ÅVC.
 • Maxvikt för fordon 3,5 ton.
 • Farligt avfall får ej avlämnas på ÅVC.
 • El-skrot, asbest och tryckimpregnerat avfall ingår ej utan debiteras efter vikt.

2. Swish/kortbetalning direkt på plats

Det går även bra att betala direkt på plats per kubikmeter avfall. Observera att priset vid swish/kortbetalning är 200:-/m3.