PPH Lantbruk

För Peter Oscarsson på PPH Lantbruk på Öland har samarbetet med PreZero lyft hans verksamhet. En mjölkgård genererar flera olika typer av avfall vilket ställer krav på både hanteringen och rapporteringen. För gårdens räkning tar PreZero därför hand om både brännbart avfall och farligt avfall så som spillolja och diesel.

Nu har jag dokumentation på vart mitt avfall tar vägen
Peter Oscarsson, mjölkbonde på PPH Lantbruk

Tydligare miljöprofil med EcoSimplex® 

Med flera olika avfallstyper är det viktigt för PPH Lantbruk att det blir rätt. “Idag måste man ha ett miljötänk, en policy. Nu vet alla anställda hur man ska göra, det blir inget extra jobb och man slipper krångel”, säger Peter.   

Idag har gården både ett EcoSimplex-skåp, en EcoTank samt en vippcontainer för verksamhetens avfall. Skulle de behöva ytterligare utrustning är det bara att säga till berättar Peter och fortsätter, “Samarbetet fungerar bra, ni är lätta att få tag på. Säljaren är väldigt trevlig och duktig. Superbra!”  

Peter rekommenderar gärna PreZero till andra han träffar och för honom är det självklart att anlita PreZero i framtiden. Utöver att mjölkgården fått en tydligare hållbarhetsprofil ger samarbetet med PreZero även en personlig förändring för Peter. “Jag sover bättre. För vår gårds del är det bara en vinning”.   

PPH Lantbruk är en mjölkgård i Askelunda på Öland. Gården består av tre anställda och flera kor. 

Relaterade sidor