Miljöanalys

Att ställa höga krav på leverantörers förmåga till fungerande och effektiv kommunikation är en av företaget Miljöanalys käpphästar. Erfarenheten av tidigare leverantör var inte den bästa, men företagets grundare kände till PreZero sedan tidigare och det kändes lovande redan efter första mötet.

Vi förväntade oss leveranssäkerhet och det fick vi. Jag kan med glädje rekommendera PreZero - de får tio poäng av tio!
Andreas Löfström, vd på Miljöanalys

"Vi ställer alltid höga krav på de som ska jobba med oss"

Att ställa höga krav på leverantörers förmåga till fungerande och effektiv kommunikation är en av företaget Miljöanalys käpphästar. Erfarenheten av tidigare leverantör var inte den bästa, men företagets grundare kände till PreZero sedan tidigare och det kändes lovande redan efter första mötet.

"Vi behövde en samarbetspartner som förstod vikten av kommunikation", säger Andreas Löfström, VD på Miljöanalys. Inom ramen för ett uppdrag om marksanering är det höga kostnader på spel och mycket som kan inträffa. Då bara måste problemrapporteringen fungera. Miljöanalys första projekt var en rivning. Här var det viktigt att få PreZero att förstå att det fanns ett löpande behov av containertransporter till och från rivningsplatsen. En container kan fyllas upp snabbt och får inte bli stående. PreZero förstod vad vi behövde och löste problemen smidigt.

Miljöanalys är mycket nöjda med samarbetet. Upplevelsen är att samarbetet verkligen underlättar vardagen genom att PreZero även sköter transporterna. "Vi kan fokusera på vårt arbete när PreZero tar hand om resten. Dessutom innebär samarbetet att vi bara får en faktura istället för flera", avslutar Andreas.

Miljöanalys Scandinavia AB är ett fullservice företag för bygg, anläggning och fastighetsbranschen inom förorenad mark och vatten. Företaget har totalt fyra anställda. 

Relaterade sidor