Träavfall

Vad är träavfall? 

Träavfall är alla typer av avfall som består av trä. Exempel på detta är formvirke, träpall, träemballage, spånskivespill, plywood, köksinredningar, dörrar, karmar, trämöbler, virke och lister. Tryckimpregnerat trä klassas som farligt avfall.  

Avfallets resa  

Träavfallet hämtas i container, komprimator eller kärl. Vi transporterar det sedan till en behandlings- och mottagningsstation. Det rena träavfallet vägs och lastas av för att sedan fortsätta sin resa mot krossmaskinen. Genom att krossa materialet skapar vi en produkt som är jämn i sin sammansättning, vilket underlättar lagring, transport och kvalitetssäkring av materialet 

Vad händer sedan? 

Träfliset levereras i containrar till olika värmeverk där materialet energiutvinns genom förbränning. Förbränningsanläggningen har anpassad rökgasrening, vilket innebär att reningsprocessen är godkänd och överensstämmer med gällande myndighetskrav. Flismaterialet, vars resa började hos er, kan nu användas till uppvärmning av bostäder. 

Miljögaranti

PreZero arbetar över hela området avfallshantering; från insamling och behandling till återanvändning och återvinning. Det avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas går till energiutvinning. I sista hand deponeras det avfall som inte går att använda på något annat sätt. Allt avfall och återvinningsmaterial under PreZeros kontroll, hanteras enligt gällande lagar och förordningar vid godkända anläggningar.

Relaterade sidor