Matavfall

Vad är matavfall? 

Avfall såsom matavfall, bananskal och äggskal läggs i behållaren för organiskt avfall (matavfall). Små mängder av servetter och hushållspapper är inga problem men det måste vara oblekt papper. 

Hämtas med biogasbilar

Oftast hämtas allt organiskt avfall (matavfall) med biogasbilar. När bilen är “full” går färden till en anläggning där man antingen komposterar eller rötar matavfallet.  

Vad händer sedan? 

Vid kompostering tar naturens egna bakterier hand om nedbrytningen. Processen behöver syre för att fungera och för bästa resultat blandas ofta matavfallet med flisat trädgårdsavfall. Efter drygt sex månader har vi fått fram en slutprodukt. Den blandas med torv eller sand och blir planterings- eller anläggningsjord. Vid rötning blandas stora mängder rent matavfall med vatten. Först hettas blandningen upp till 70 grader för att ta död på bakterier och läggs sedan i en sluten tank. Med naturens hjälp bryts avfallet ned och det bildas biogas som kan driva bilar eller värma bostäder. En annan produkt är biogödsel som används på våra åkrar. 

Miljögaranti

PreZero arbetar över hela området avfallshantering; från insamling och behandling till återanvändning och återvinning. Det avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas går till energiutvinning. I sista hand deponeras det avfall som inte går att använda på något annat sätt. Allt avfall och återvinningsmaterial under PreZeros kontroll, hanteras enligt gällande lagar och förordningar vid godkända anläggningar.

Relaterade sidor