Nyheter

Hållbar avfallshantering med SUEZ i Stockholm

Sedan 2 oktober sköter vi på SUEZ sophämtningsuppdrag inom fyra områden i Stockholm. Det är med engagemang och ödmjukhet som våra ca 70 medarbetare tagit sig an arbetet som förberetts under lång tid. Med tidigare erfarenhet av stora uppdrag från alla typer av uppdragsgivare har vi kunskapen om komplexiteten i det jobb som nu ligger framför oss, liksom god beredskap för det som kan hända. Vi är redo att bli en del av infrastrukturen och vardagsservicen för stockholmarna.

Stockholmskontrakt

Sedan 2 oktober hämtar vi allt hushållsavfall och matavfall inom de fyra geografiska områden som vi startat upp. Tidigare hämtades avfallet i olika insamlingssystem av olika företag, men när nu Stockholm Vatten & Avfall AB lägger om sophämtningen i Stockholm kommer allt hushållsavfall hämtas av en och samma entreprenör i respektive område. Detta betyder att SUEZ nu hämtar allt hushållsavfall i de områden som vi har ansvar för. Denna omläggning kommer att innebära färre sopbilar på Stockholms gator.

-  Omläggningen är ett viktigt steg framåt för att nå visionen om en hållbar stad där en allt större del av soporna återvinns, hanteringen optimeras och utsläppen av växthusgaser minskar. Med 4 miljoner sophämtningar varje år får varje förbättring som vi gör tillsammans stor effekt, säger Krister Schultz, vd på Stockholm Vatten och Avfall AB.

- Vi på SUEZ ser fram emot att tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall AB och stockholmarna arbeta för en mer hållbar stad. Att bidra med att optimera transporterna av avfall och även att öka återvinningsgraden av det, ser vi som en viktig del i vårt uppdrag. Nu hoppas vi att det gemensamma målet om ett hållbart Stockholm är en god grund att stå på för att på kort tid bli en naturlig del i stadsbilden och i infrastrukturen, säger Per Gunnarsson, chef för region Öst på SUEZ.

- Uppstarten har förberetts sedan januari i år och de första dagarna har gått enligt förväntan. Vi har de resurser vi behöver och den planering vi gjort ser ut att hålla. Överlämning från tidigare entreprenör har dock inte gått så smidigt som vi önskat på grund av att hämtningar inte skett i rätt omfattning veckorna innan vi tog över, liksom problematik med nycklar, men vi arbetar för högtryck för att komma till rätta med detta.

Vi har avsatt personal som enbart arbetar med att identifiera nycklar till rätt adress i samarbete med Stockholm Vatten och Avfall AB och våra kunder. Under tiden hoppas vi att berörda stockholmare har överseende med eventuella förseningar. 

Det kommer tyvärr att ta några veckor innan vi fått access till alla soprum och kört i fatt alla kunder som inte fått hämtat i rätt omfattning före vår uppstart, avslutar Per Gunnarsson.

Nu har vi kört igång med våra 40 bilar och 70 medarbetare i områdena Nordvästra förorterna, Bromma med omnejd, Gamla Stan/Essingen/Djurgården och Sydöstra Förorterna. Som abonnent kan du ha fått nya dagar för sophämtningen i din fastighet. Observera att du kan se din hämtdag i Stockholm Vatten och Avfall AB:s e-tjänst på svoa.se. Är du osäker, kontakta deras kundtjänst via e-post  kund@svoa.se  .