Nyheter

"Återvinn för livet" på Global Recycling Day

För andra året i rad uppmärksammar vi på SUEZ Recycling en av årets viktigaste dagar – Global Recycling Day. Detta gör vi genom initiativet ”återvinn för livet.” som bl.a. innebär att vi även i år skänker 1 kr för varje återvinningskärl vi tömmer under dagen till UNICEFs arbete för att skapa en bättre tillvaro för alla barn. Dessutom lanserar vi vår Hållbarhetsredovisning för 2018 där resultatet av vårt hållbarhetsarbete, med återvinning i fokus, presenteras.

Återvinn för livet

Global Recycling Day instiftades 2018 av Bureau of International Recycling (BIR) för att lyfta fram den roll som vi, inom återvinningsindustrin, spelar i vår gemensamma framtid. BIR hoppas att med dagen kunna förändra synen på återvunnet material till att uppfattas för vad det verkligen är – en viktig råvara och en värdefull resurs. För oss på SUEZ är det därför självklart att uppmärksamma Global Recycling Day eftersom vi varje dag arbetar för en cirkulär ekonomi genom att förädla våra kunders restmaterial till värdefull råvara som kan användas vid tillverkningen av nya produkter.

- En hållbar framtid kräver gemensamma insatser och det är just detta som är fokus för vår Hållbarhetsredovisning 2018. Det är tack vare ett gemensamt arbete med våra kunder och medarbetare som vi återigen kan redovisa en mycket hög förädlingsgrad för det material vi samlat in och bearbetat på våra anläggningar. Ett resultat som innebär att en betydande mängd av det restmaterial som SUEZ tagit hand om under året har sålts och använts som råvara i tillverkningen av nya produkter – en viktig länk i samhällets strävan efter att uppnå en cirkulär ekonomi, konstaterar Mårten Widlund, VD SUEZ Recycling AB.

- Med anledning av Global Recycling Day så kommer SUEZ att skänka 1 kr för varje återvinningskärl som vi tömmer under dagen. På det sättet hoppas vi lägga ytterligare fokus på vikten av att återvinna för en hållbar framtid. Vi hoppas att vårt initiativ kan inspirera andra till att göra samma sak och att det får fler att tänka efter och återvinna mer, avslutar Mårten Widlund.

Genom vår roll som samarbetspartner för återvinningstjänster i näringslivet, och även som leverantör av råvaror, fortsätter vi på SUEZ att arbeta för att synen på avfall och återvinning förändras. Gemensamt kan vi åstadkomma detta och bygga en hållbar framtid, för kommande generationer och för oss själva. Vi återvinner för livet – idag, imorgon och alla andra dagar!