Cisternkontroll

Våra fordon är försedda med flera fack varför vi kan separera ren olja från förorenad när vi tömmer din cistern. Vid cisternkontroll och tankbesiktning är det viktigt då den rena oljan pumpas tillbaka till tanken. Den orena oljan tar vi med oss till en godkänd behandlingsanläggning för oljeåtervinning.

Vi behöver ditt postnummer.

För att kontrollera tillgänglighet och visa korrekt pris behöver vi ditt postnummer för din leveransadress.