Avloppsbrunn

Högtrycksspolning och inspektion av rör

Oavsett om det gäller akuta fall eller i förebyggande syfte utför vi all sorts avlopps- och kulvertspolning enkelt och effektivt med våra spolbilar.

Hållbar högtrycksspolning för dina behov 

Högtrycksspolning är ett effektivt sätt att rena rörledningar och lösa upp stopp i avlopp. Med ett kraftfullt vattentryck utan kemikalieinblandning renar vi ditt system. Högtrycksspolning kan genomföras såväl akut som i förebyggande syfte. Ibland räcker det inte att spola ett avlopp, orsaken till att det är sämre flöde kan t ex vara att rötter sökt sig in i rören. Med en specialteknik kan vi skära bort rötterna, vilket gör att avloppet får tillbaka sin fulla kapacitet utan något större ingrepp.  

Inspektion av vatten- och avloppsrör  

Med hjälp av kameror kan vi inspektera alla sorters ledningar och rör. Detta hjälper till att ta reda på orsaken till problemen samt vilka delar i rörsystemet som behöver repareras eller bytas ut.  

Relaterade tjänster