Sedimenteringscontainer

SUEZ arbete med sedimenteringscontainer efterfrågas mycket på byggarbetsplatser där nederbörd och grundvatten medför vatten i schaktgroparna. I vattnet finns partiklar och andra föroreningar som vanligtvis inte får släppas ut till kommunens ledningsnät, eller vattendrag, utan rening.

Vi behöver ditt postnummer.

För att kontrollera tillgänglighet och visa korrekt pris behöver vi ditt postnummer för din leveransadress.