Spoltjänster för privatpersoner

Vi erbjuder jourtjänst på många orter och vi utför all sorts avloppsspolning - enkelt, effektivt och säkert.

Samarbetet med oss är alltid säkert

Våra slam- och spolbilar hjälper dig snabbt och effektivt med högtrycksspolning och avloppsproblem, så du slipper tänka på det. Vi kör med ADR-fordon, vilket innebär att de uppfyller alla miljö- och säkerhetskrav på transport av farligt avfall.

Spolning efter ditt behov

Har du stopp i avloppet eller behöver din brunn rensad? Vi hjälper dig. Vi utför all sorts avloppsspolning enkelt och effektivt med våra spolbilar.

Ibland räcker det inte att spola ett avlopp, orsaken till att det är sämre flöde kan vara att rötter sökt sig in i rören. Med en specialteknik kan vi skära bort rötterna i röret, vilket gör att avloppet får tillbaka sin fulla kapacitet utan något större ingrepp.

Vi reserverar oss för att vissa tjänster ej kan erbjudas på alla orter.

 

prezero_spolbil_villa.jpg