Hämtkalender Skurup

Sök efter din adress i nedan fält för att få fram när vi hämtar ditt  hushållsavfall. För information om hämtdagar under jul och nyår se skurup.se/hamtning-av-avfall.
Om du inte alltid är online går det lika bra att skriva ut en månadsvis "hämtkalender" och sätta på kylskåpet eller annan lämplig "kom ihåg plats".