Arbeta på Prezero

Att arbeta på PreZero

Vi på PreZero är måna om att alla ska trivas, må bra och utvecklas i sina arbeten. Våra anställda är vår viktigaste resurs i arbetet mot en mer hållbar framtid.

Personalen är vår viktigaste resurs 

PreZero är ett företag som arbetar för att alla medarbetare ska ha en god arbetsmiljö och må bra på jobbet. Hos oss har säkerhet högsta prioritet. Det ska vara lika självklart att man kommer hem i samma skick som man var i när man kom till jobbet. För att detta arbete ska ge resultat krävs ett engagemang från alla som arbetar vid och besöker våra anläggningar runt om i landet. 

Ett viktigt arbete som räknas 

Att arbeta för en hållbar framtid är världens bästa jobb. Och att arbeta på PreZero innebär att bidra till en bättre framtid, oavsett tjänst. Genom att alltid fokusera på och arbeta efter våra kärnvärden - trygghet, engagemang, nytänkande - kommer vi alla att vara delaktiga i att skapa ett starkare företag som är väl rustat för framtida utmaningar. 

Hur vi ser på ledarskap 

Det är strategiskt och avgörande för hela verksamhetens tillväxt att fokusera på ledarskapet. Med ambition att vara branschens mest eftertraktade arbetsgivare attraherar, utvecklar och behåller vi vår viktigaste resurs, våra medarbetare. 

  • PreZero ledarskap utgår ifrån våra gemensamma kärnvärden - trygghet, engagemang och nytänkande. 
  • Ansvara, engagera, samarbeta och utveckla - sig själv, andra och verksamheten är värdegrunden för vårt ledarskap. 
  • Alla chefer med underställd personal har personalansvar. 
  • Medarbetarsamtal ska hållas årligen mellan chef och medarbetare. 
  • Alla ska ges möjlighet att ta ansvar för sin egen utveckling i nuvarande och framtida arbetsuppgifter. 
  • Vi mäter ledarskapet regelbundet i medarbetarundersökningar och skapar förbättringar utifrån resultatet. Personalens engagemang är en viktig grund vid bedömningen av ledarskapet. 

Läs mer om vilka PreZero är