Småbatterier

Vad är småbatterier? 

Till småbatterier räknas batterier som väger upp till 3 kg. Det kan vara alkaliska batterier, vanliga hushållsbatterier, litiumbatterier, men inte blybatterier. 

Hanteringen av batterier ställer krav

Vi hämtar batterierna direkt hos dig. Vårt insamlingssystem EcoSimplex®  gör hanteringen smidig och enkel, då vi kan hämta batterierna tillsammans med ditt övriga farliga avfall. Våra bilar är så kallade ADR-fordon, det innebär att de uppfyller alla miljö- och säkerhetskrav. Batterierna kan samlas i allt från batterilådor till lockfat. 

Vad händer sedan? 

Batterierna sorteras manuellt ut efter storlek och kemiskt innehåll. Respektive fraktion krossas och hanteras för sig i ett slutet system. Cirka 80 % av alla batterier som samlas in är alkaliska engångsbatterier. Alkaliska batterier består i huvudsak av metall, plast och organiskt material. De flesta metaller går som materialåtervinning, men kvicksilver återvinns inte på grund av det ska fasas ur kretsloppet, plasten återvinns och det organiska materialet omhändertas som farligt avfall. 

Miljögaranti

PreZero arbetar över hela området avfallshantering; från insamling och behandling till återanvändning och återvinning. Det avfall som inte kan återanvändas eller återvinnas går till energiutvinning. I sista hand deponeras det avfall som inte går att använda på något annat sätt. Allt avfall och återvinningsmaterial under PreZeros kontroll, hanteras enligt gällande lagar och förordningar vid godkända anläggningar.

Relaterade sidor