Järn- och metallskrot

Vad är järn- & metallskrot? 

Armeringsspill, ventilationsplåt, plåtreglar, takplåt, dropptorkade tomma färgburkar i järn, metallspill, borr-och sågblad, stålband i järn, spirorör med mera. Metall bör sorteras i flera fraktioner vid större volymer. Har du till exempel rostfritt och aluminium bör du separera dessa metaller från övrigt skrot och för dessa metaller får du bra ersättning.  

Avfallets resa  

Vi hämtar järn och metallskrot i containrar och kärl beroende på vilka mängder du har. Materialet sorteras och behandlas så att det stämmer överens med kravspecifikation från slutmottagare. 

Vad händer sedan? 

Stål- och smältverket som är den slutliga mottagaren smälter skrotet och tillverkar nya råvaruämnen. Produkter som tillverkas av återvunnen metall är exempelvis armeringsjärn och motordelar. Genom att återvinna metall sparar vi stora mängder energi. Att återvinna aluminium innebär en energibesparing på hela 95 procent. Det bästa av allt är att materialet kan återvinnas hur många gånger som helst. 

Relaterade sidor