Fett från fettavskiljare

Vad är fett och hur hanterar vi det? 

Det är viktigt att fettet från matlagning inte hamnar i avloppet då det riskerar att orsaka stora problem i form av stopp i avloppsledningar och pumpstationer. Det kan i sin tur leda till översvämningar i källare eller utsläpp av avloppsvatten i sjöar och vattendrag. Därför finns krav på när oljeavskiljare måste installeras. Verksamheter som normalt ska ha fettavskiljare är t ex restauranger och storkök. 

Vi hämtar fettet från restauranger, storkök och andra fettproducerande verksamheter och kör sedan med en slam- och spolbil till ett reningsverk. 

Vad händer sedan? 

Reningsverket skiljer fettet från vattnet. Fettet kan behandlas genom rötning med biogasutvinning eller komposteras tillsammans med annat avfallsmaterial. 

Relaterade sidor