Bilbatterier

Vad är bilbatterier? 

Alla bil- och fordonsbatterier är farligt avfall. De som innehåller bly och är märkta med den kemiska beteckningen ”Pb”. De som innehåller litium är märkta med den kemiska beteckningen ”Li” i kombination med aktuellt innehåll. 

Vårt insamlingssystem EcoSimplex® gör hanteringen av batterier smidig och enkel. Vi hämtar batterierna tillsammans med allt övrigt farligt avfall. Våra bilar är så kallade ADR-fordon, det innebär att de uppfyller alla miljö- och säkerhetskrav.  

Vad händer med blybatterier? 

Batterierna lastas och transporteras till godkänd anläggning för återvinning. I första fasen krossas batterierna för att syran ska kunna separeras från övrigt material. Nästa steg i processen är att batterierna smälts ner i en speciell ugn. Smältningsprocessen innebär att blyet skiljs från annan metall och övriga föroreningar. Allt bly från skrotbatterierna går till återvinning och smälts till nya blytackor. Batterisyran renas i reningsverk. Plastdetaljerna går till energiutvinning. Svavelrester upparbetas och används vid tillverkning av nya kemikalier främst till svavelsyra. 

Vad händer med litiumbatterier? 

I återvinningen av industriella litiumbatterier används både mekaniska och kemiska processer. Mekanisk återvinning innefattar krossning, siktning, magnetisk separation, värmebehandling samt urlakning. Den kemiska processen innefattar syra-, bio-, extraktion-, kemisk fällning och elektrokemisk process. 

Relaterade sidor