Animaliska biprodukter

Vilket avfall klassas som animaliska biprodukter? 

Animaliska biprodukter (ABP) är avfall från djurriket som t ex djurdelar, fiskrens, mjölk, matavfall och naturgödsel. Detta avfall delas in i olika riskkategorier och måste hanteras enligt regler från EU. 

Enligt reglerna för animaliska biprodukter ställs krav på handelsdokument vid transport och skyltning vid transport och lagring. Det finns även krav på att mottagaren av avfallet måste vara godkänd för mottagande av animaliska biprodukter av rätt riskkategori. För matavfall som uppstår i kök (restauranger, storkök och hushåll) finns undantag när det gäller handelsdokument och märkning. Detta gäller inte matavfall som kommer från tredje land. 

Vad händer sedan? 

Avfall som är animaliska biprodukter (ABP) skickas oftast till rötning med biogasutvinning eller förbränning med energiutvinning. Om det inte är möjligt kan avfallet deponeras då det finns undantaget från förbudet om deponi av organiskt avfall. 

Relaterade sidor