Nyheter

Samarbete för bortforsling och behandling av avfall på Nynäshamns raffinaderi

Veolia har skrivit avtal med SUEZ för att vi ska sköta bortforsling, samt förädling av avfall, återvinningsmaterial och farligt avfall åt dem på Nynäshamns Raffinaderi.

Container, detaljbild

SUEZ uppdrag är borttransport och förädling av konventionellt avfall, styckegods, farligt avfall och förorenade massor från Nynäshamns raffinaderi.

”Vi ser fram emot ett intressant och givande samarbete där vi tillsammans kan hjälpa kunden till bättre återvinning och avfallshantering.”