BRF - Hämtning av tidningar - En gång i veckan

Blir det ofta oreda i soprummet? Vi kan hjälpa er med en välplanerad källsorteringslösning för nya och befintliga utrymmen som sänker avfallskostnader, minskar mängden sopor och skapar ordning i husets mest bortglömda rum.

Antalet sopkärl ni har för tidningar i soprummet spelar ingen roll, ni betalar bara för hur många gånger ni önskar få föreningens återvinning hämtat.

Priset gäller enbart för tjänsten tömning av era sopkärl för tidningar per soprum i föreningen. Priset gäller per år och ni binder er också till minst 1 år vid beställning. Önskar ni komplettera er beställning med kärl hittar ni dessa i vår webbshop. 

Vi behöver ditt postnummer.

För att kontrollera tillgänglighet och visa korrekt pris behöver vi ditt postnummer för din leveransadress.Hur går det till?

Vi hämtar bostadsrättsföreningens källsorterade material i anvisade sopkärl. Vissa material, som glas, metall och plastförpackningar kan hämtas samtidigt i så kallade tvåfacksfordon. Denna bil tömmer källsorteringskärlen i olika fack direkt på plats vilket ger en bra och hållbar insamlingslogistik.

Hämtvillkor

Prisförtydligande

Priset gäller per soprum och återvinningsmaterial. Antalet sopkärl ni önskar tömma är valfritt. Notera att tjänsten enbart innefattar tömningen av det utsorterade avfallet. Behöver ni köpa/hyra nya sopkärl till soprummet hittar ni dessa i vår webbshop. 

Leverans och placering

Tömning av sopkärlen i soprummet sker enligt ett fast schema vardagar mellan kl 07-16. Innan hämtningsuppstart kontaktar vårt lokala driftkontor er och meddelar vilken veckodag tömningen kommer att utföras

Transportvillkor

Bostadsrättföreningen ansvarar för att källsorteringen efterföljs och att rätt avfall hamnar i rätt sopkärl för maximerad återvinning.

Om ett sopkärl visar sig vara felsorterat i samband med hämtning av avfallet åberopar sig PreZero rätten att inte utföra hämtningen och dessutom ta ut en avgift enligt gällande prislista.

Samma sak gäller ifall sopkärlet är överfullt och locket ej går att stänga.

Framkomlighet

Det måste finnas möjlighet för lastbil att stanna i nära anslutning till soprummet där hämtningen ska ske.

Sopkärlen måste vara tillgängliga via hiss eller finnas på markplan, trappsteg får ej förekomma.

Står sopkärlen bakom låsta dörrar måste detta meddelas till PreZero i samband med beställning.

Om tjänsten inte kan utföras och detta inte beror på PreZero har PreZero rätt att ta ut en avgift enligt gällande prislista. Observera att samtliga priser på prezero.se inte gäller på eller till öar eller andra platser som kräver båttransport. För sådana tjänster, vänligen kontakta ditt närmaste PreZerokontor. 

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 30 dagar mot faktura. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen samt påminnelseavgift.

Väljer ni elektronisk fakturering tillkommer ingen faktureringsavgift, men om du önskar pappersfaktura tillkommer en avgift på 25 kr plus moms.

Sedvanlig kreditprövning sker och kännedomskopia skickas till konsument.

Avbeställning

Avbeställning kan ske utan kostnad senaste kl 15 dagen innan tjänsten ska utföras.

Konsument har alltid rätt att avbeställa under den s.k. ångerfristen vilken gäller under 14 dagar från att avtalet träffades eller en kortare tid till dess att tjänsten påbörjats enligt avtalet. Avbeställning görs till ditt närmaste PreZerokontor som du hittar på prezero.se/kontor.

I övrigt gäller våra Allmänna villkor.

Sortera rätt

När du hyr eller köper utrustning av oss är den alltid tydligt uppmärkta med sorteringsinformation. Vi erbjuder även sorteringsskyltar att fästa i anslutning till er återvinningsplats. Behöver du hjälp att återvinna och sortera rätt, rekommenderar vi vår app ”källsortera” eller vår ”källsorteringsguide online”.

Läs mer om Källsortera

Prova vår Källsorteringsguide online