Etik och affärsrelationer

För oss på PreZero är det av största vikt att alla våra affärskontakter med kunder, såväl från privat som offentlig verksamhet, baseras på ärlighet, rättvisa, respekt och en önskan om att tillgodose gemensamma intressen.

Det är vår övertygelse att etiskt korrekta och ansvarsfulla affärsrelationer är grundläggande för trovärdiga och rättvisa avtal och samarbeten. Som en hållbar samarbetspartner tar vi ansvar för att säkerställa att våra avtal och överenskommelser grundas på vår långa erfarenhet, höga servicenivå och goda leveranssäkerhet, och att de följer gällande lagar och regler är en självklarhet för oss.

Antikorruption

Missbrukande av maktposition, när en eller flera personer i förtroendeställning utnyttjar sin position för egen vinning, är inte bara brottsligt – det går rakt emot PreZeros värderingar och det vi står för. Därför arbetar vi på PreZeroaktivt för antikorruption och accepterar inte ageranden som kan skada en affärsuppgörelse eller vår trovärdighet. Exempel på korruption inom affärsrelationer kan vara mutor, nepotism, utpressning, förskingring, intressekonflikter och bedrägeri.

Nolltolerans mot mutor

Eftersom en muta är en handling av korruption, som kan vara av både materiell och icke-materiell karaktär, är det något vi på PreZero inte tar lätt på. Därför har vi en nolltolerans mot mutor, både för att ta emot och givetvis för att ge någon form av mutor. Med muta menar vi till exempel en utbetalning eller gåva för att påverka ett beslut, eller ett löfte om en tjänst eller praktikplats som leder till särbehandling.

Främjande av fri konkurrens

Förutom att korruption skadar både företags och personers trovärdighet och affärsrelationer så skadar det även den fria konkurrensen, då till exempel prissättning kan ha manipulerats. Rättvis konkurrens på marknaden däremot, främjar utvecklingen av smarta och innovativa lösningar och gynnar både säljare och köpare. På PreZero följer vi rådande konkurrenslagstiftning. Vi agerar med integritet och opartiskhet i kontakt med kunder, leverantörer och andra intressenter.

Skrotpolicy - inköp av järn & metallskrot görs endast från företag

Som medlem i branschorganisationen Återvinningsindustrierna (ÅI) står vi bakom och följer de riktlinjer som ÅI tar fram. När det gäller handel med återvinningsmaterialen järn och metall så förhåller vi oss, sedan 2018 till en policy om att vi endast köper in dessa material av företag, och med andra ord inte av privatpersoner. Detta för att tillsammans med övriga medlemsföretag i ÅI bidra till att minimera risken för ofrivillig delaktighet i hanteringen av svarta pengar, och att bidra till att minska utrymmet för skattefusk eller annan kriminell verksamhet inom skrothandeln.

Relaterade sidor