Vi är samma bolag med nytt namn

Vi är PreZero.

Sedan december 2020 har vårt företag nya ägare - det internationella bolaget PreZero. PreZero som ingår i Schwarzkoncernen har ett tydligt mål om att bidra till minskad användning av resurser längs hela värdekedjan. Med deras expertis, vår kunskap och erfarenhet fortsätter vi att driva och utveckla vår återvinningsverksamhet i Sverige.

Processen med att integrera vårt företag till PreZerokoncernen är igång och kommer ske successivt. Det mesta kommer vara detsamma och vi fortsätter att leverera återvinningstjänster till våra kunder med   samarbeten som i stort fungerar som tidigare:

  • befintliga avtal gäller*
  • samma organisationsnummer som tidigare
  • nya kundavtal skrivs med PreZero Recycling AB
  • faktureringen görs från PreZero Recycling AB

*De kunder som enligt avtal ska godkänna förändringar i ägarstrukturen kommer kontaktas.

Så trots namnbyte förblir vi i stort sett samma företag, med samma tjänster och samma service som förut. Nytt är namn och logotyp på fordon, utrustning och i mailsignaturen. Vi fortsätter med andra ord på inslagen väg och bidrar till ökad hållbarhet genom effektiv återvinning i näringslivet.

Är du kund eller leverantör och har frågor om vårt fortsatta samarbete – här hittar du vår Q&A med en sammanfattning av de vanligaste frågorna:

SUEZ blir PreZero - Q&A

Vad har hänt?

Våra tidigare ägare (SUEZ) har utvärderat möjligheterna till en ägarförändring. I processen har flera intresserade köpare varit involverade men det är PreZero som SUEZ nu kommit överens med och som får möjligheten att bli vår nya ägare.

Eftersom detta är en stor affär har den varit föremål för konkurrensmyndigheternas godkännande. Detta är klart och parterna har genomfört ägarförändringen.

När förväntas övergången till nytt namn/varumärke?

Omprofileringen är påbörjad och den kommer att synas allt mer utåt.

Kommer SUEZ namn och varumärke att försvinna?

Namnet SUEZ kommer vi att fasa ut ur vår organisation men då SUEZkoncernens fortsatt finns i stora delar av världen kommer varumärket finnas kvar, dock ej i Sverige.

Hur kommer jag i kontakt med er?

Du kan ringa och maila oss som vanligt! Telefonnumren till vår kundservice, till våra transportavdelningar och kontaktpersoner är de samma som tidigare. Dock är våra mailadresser nya – regeln är: förnamn.efternamn@prezero.com.

Vad händer med våra avtal?

Inget, befintliga avtal gäller*. Detta eftersom samma organisationsnummer gäller. Alla nya avtal skrivs dock med PreZero Recycling AB.

*De kunder och leverantörer som enligt avtal ska godkänna förändringar i ägarstrukturen kommer kontaktas.

Kommer ni att avsluta diverse projekt och aktiviteter nu?

Nej, allt fortsätter som tidigare med full aktivitet.

Kommer det faktum att ni har nya ägare påverka oss som kunder eller leverantörer till er?

PreZeros köp av vårt bolag påverkar inte våra avtal eller de villkor som vi gemensamt kommit fram till med våra kunder. Ni har fortsatt samma status som kund hos oss på PreZero. De kunder och leverantörer som enligt avtal ska godkänna förändringar i ägarstrukturen kommer kontaktas.

Vi fortsätter att sälja och leverera återvinningstjänster till våra kunder, precis som tidigare. Vi är samma kompetenta företag med samma tjänster och samma service, men med ett nytt namn och logga på våra bilar och arbetskläder.

PreZero, vad är det för företag?

PreZero är en internationell division inom en av Europas största detaljhandlare, Schwarz Group, och är pionjärer inom återvinning. De vill nu tillsammans med oss driva verksamheten i Sverige. Läs gärna mer på prezero.com

PreZero, varför vill de finnas i Sverige?

PreZero ser förvärvet av den svenska verksamheten som en möjlighet att utöka sin verksamhet i norra Europa. De ser även att affären bidrar till att skapa en ännu starkare aktör för att kunna möta marknadens ökade krav på hållbara helhetslösningar. Läs gärna mer på prezero.com