SUEZ blir PreZero

Vi byter namn till PreZero. I december 2020 blev det klart att vi fått en strategiskt viktig partner i PreZero, miljödivisionen inom Schwarz Group. En ny ägare som vi ser fram emot att är med och driver på våra hållbara återvinningstjänster och cirkulära materialflöden tillsammans med våra kunder, leverantörer och medarbetare.

Med nya ägare ser vi goda förutsättningar att lyfta fram den cirkulära ekonomins positiva effekter ytterligare, liksom att göra ännu fler hållbara insatser som bidrar till att minska belastningen på miljön och på klimatet. Tillsammans kommer vi inom PreZero kunna arbeta effektivt för en mer hållbar framtid.

Att Sverige nu är ett av de länder där vi inom PreZero är verksamma i är glädjande, och vi stolta över att kliva in och bli en aktiv part på den nordeuropeiska marknaden. Här ser vi möjligheter att på ett positivt sätt kombinera personalens erfarenheter och kunskap, med PreZeros expertis. Ett av våra mål är nu att på ett klokt och bra sätt ge våra nya medarbetare en bra start på resan framåt tillsammans med PreZero. I och med detta förvärv kommer PreZero sysselsätta totalt cirka 4 800 medarbetare i Tyskland, Polen, Nederländerna, Belgien, Sverige, Österrike, Italien och USA.

Under en period kommer en hel del tid läggas vid att integrera alla nya medarbetare på ett klokt och bra sätt. Syftet är att snabbt kunna ge alla nya medarbetare en positiv upplevelse och tillhörighet till PreZero. Våra kundrelationer och samarbeten fortsätter precis som tidigare men med skillnaden att vi har nytt namn och logotyp på fordon, utrustning och i mailsignaturen.

Vi fortsätter på inslagen väg och bidrar till ökad hållbarhet genom effektiv återvinning i hela näringslivet.

PreZeros bakgrund och möjligheter

Under slutet av september 2020 tillkännagav SUEZ i Paris att man ingått ett exklusivt avtal med PreZero, miljödivisionen inom Schwarz Group, om att sälja SUEZ Recycling AB. Avtalet undertecknades och konkurrensmyndigheten i EU gav sitt medgivande – under december 2020 kunde SUEZ och PreZero genomföra affären och den svenska verksamheten fick PreZero som ny ägare.

PreZero, som är en internationell enhet inom en av Europas största detaljhandlare, är pionjärer inom återvinning och kommer nu tillsammans med vår organisation driva verksamheten i Sverige. Vi har redan en stark position i svensk återvinningsindustri, men som PreZero kommer nya möjligheter att skapas.