SITA blev SUEZ, är PreZero

År 2015 gick vi från namnet SITA till att heta SUEZ. I början av år 2021 bytte vi namn igen, denna gång till PreZero. Målsättningen att vara en hållbar samarbetspartner inom avfallshantering och återvinning är nu starkare än någonsin!

PreZero som samarbetspartner

Det internationella bolaget PreZero, som förvärvade verksamheten under slutet av 2020, har ett tydligt mål om att bidra till minskad användning av resurser längs hela värdekedjan. Med dessa ägare kan vi med ökad styrka fortsätta att leverera hållbara återvinningstjänster och cirkulära materialflöden tillsammans med våra kunder och leverantörer.

Vårt namn är vårt fokus - PreZero

Vår framtidsvision är en värld där allt avfall tas tillvara som en resurs. Det är en värld med ett cirkulärt förhållningssätt till samhälle, ekonomi och naturens resurser. I denna framtidsvision finns inga oanvändbara restmaterial - noll avfall = zero waste. För att samhället ska komma hela vägen dit behöver vi tillsammans maximera återvinningen av allt restmaterial. Detta för att kunna skapa cirkulära system där någons avfall förädlas till någon annans råvara och resurs. Det är här vi har vårt fokus, det är här vi finns - i processen före noll avfall = pre zero waste. Vi är PreZero.

Vi är samma bolag med nytt namn

Här kan du som är kund till oss läsa mer om vår fortsatta och oförändrade relation med oss på PreZero.

En del av en större enhet

PreZero är ett internationellt växande företag inom hållbar resurshantering och en drivande kraft i arbetet för en cirkulär ekonomi.

Läs mer om PreZero