Vaxholm

PreZero driver återvinningsanläggning i Vaxholm. Anläggningen välkomnar både privatpersoner och företag (med företagskort).

På Vaxholms återvinningsanläggning kan privatpersoner lämna:

  • Brännbart avfall
  • Wellpapp
  • Metallskrot
  • Trädgårdsavfall
  • Trä
  • Farligt avfall
  • Samtliga förpackningsmaterial
  • Tidningar
  • Deponirest

Inpassage

Passerkort beställs på tel: 08-519 333 05.

Information om företagskort återfinns på Roslagsvattens webbplats roslagsvatten.se

OBS! Återvinningsanläggning tar ej emot byggavfall. 

Vid frågor kontakta PreZero på telefon 0506-719 78.