Förorenat byggmaterial

Marksanering och jordrening i Avesta

I samband med rivningsarbeten behöver förorenade byggmaterial ofta omhändertas. PreZero hjälper gärna till med detta. Vanligt förekommande föroreningar är olja, PAH, tungmetaller, klorerade lösningsmedel, PCB med mera. Man behöver vara speciellt uppmärksam med material och ämnen som klassas som farligt avfall.

Vi behöver ditt postnummer.

För att kontrollera tillgänglighet och visa korrekt pris behöver vi ditt postnummer för din leveransadress.