Förorenad jord

Marksanering och jordrening i Avesta

Förorenad jord kan komma från både planerade och akuta marksaneringar och vi hjälper till med de föroreningsproblem som behöver åtgärdas. Materialet behandlas på moderna anläggningar nära motorvägar och stora trafikleder vilket underlättar transporten.

Vi behöver ditt postnummer.

För att kontrollera tillgänglighet och visa korrekt pris behöver vi ditt postnummer för din leveransadress.