Styckegodsinsamling farligt avfall

Anpassade lösningar för företag i Avesta

Vi erbjuder en rad olika tjänster inom farligt avfall. Vi hämtar styckegods i form av fat, dunk och övriga emballage. Vi erbjuder även tjänster inom sortering, märkning och rådgivning.

Vi behöver ditt postnummer.

För att kontrollera tillgänglighet och visa korrekt pris behöver vi ditt postnummer för din leveransadress.Översikt

Vi erbjuder en rad olika tjänster inom farligt avfall. Från styckegods till insamling med specialfordon.

I tjänsten ingår

 • Rätt behållare och emballage för ditt farliga avfall
 • Insamling med flakbil/specialfordon
 • Upprättande av nödvändiga dokument för avfallet
 • Transport till godkänd behandlingsanläggning
 • Dokumentation av mängder samt behandlingsmetod
 • Statistik av mängder som underlag till bl.a. miljörapporter.

Klassning av farligt avfall

Mycket av det farliga avfallet är också farligt gods som indelas i nio klasser beroende på avfallets egenskaper. Exempel på klasser:

 • Explosivt
 • Oxiderande
 • Brandfarligt
 • Giftigt
 • Cancerframkallande

Företag som producerar eller hanterar ett avfall ansvarar för att klassificera avfallet med så kallade avfallskoder. Om det farliga avfallet är farligt gods ansvarar företag också för att det klassificeras på rätt sätt när det ska transporteras. Vi på PreZero kan självklart hjälpa till med detta. Klassningen avgör sedan hur transporten skall ske och hur avfallet ska behandlas.

Sorteringsapp för farligt avfall

Behöver du hjälp att sortera ditt farliga avfall?

 • Ladda ner Källsortera
 • Källsortera online

Tillstånd

PreZero har yrkesmässigt tillstånd att transportera farligt avfall.

 • Tillstånd för yrkesmässig transport av farligt avfall