InfoManager

Förädlingsstatistik för företag - InfoManager

Som avtalskund hos oss på PreZero får ni tillgång till statistik över er avfallshantering med fokus på förädlingsstatistiken, dvs. statistik över vilka material ni sorterat ut och hur dessa har förädlats - via materialåtervinning, energiutvinning eller som fyllnadsmassa.

Effektivt verktyg för analys och utvärdering

Med den här typen av statistikunderlag kan ert miljörapporteringsarbete underlättas genom att den hjälper er att enkelt och smidigt få in relevanta uppgifter om er avfallshantering utan extra handpåläggning. Många av våra kunder upplever även att det även är ett bra verktyg för det interna analysarbetet då eventuella avvikelser eller förbättringsområden inom er avfallshantering blir tydliga. 

Tydligt och anpassat

Statistiken presenteras via ett diagram eller i tabellformat, och finns lättillgänglig för er via inloggning till vår kundportal. Innehållet i er statistik kan vi skräddarsy utifrån era behov och önskemål. Underlaget kan ni sedan exportera till Excel eller motsvarande för enkel hantering.

Vill ni veta mer om statistiktjänsten eller komma i kontakt med oss – fyll i formuläret till höger.

Relaterade tjänster