PreZero på Kovik

På anläggningen här på Kovik bedriver vi återvinning av restmaterial och avfall från företag och verksamheter runt om i Stockholmsområdet. Vi tar emot, sorterar och förädlar materialet på bästa möjliga sätt utifrån ett miljöperspektiv med återvinning i första hand och deponering i sista. Anläggningen på Kovik är med andra ord betydelsefull ur ett samhällsperspektiv eftersom den på ett hållbart sätt omhändertar det restmaterial och avfall som uppstår i vårt samhälle.

Uppdaterad information 12 oktober 2021

Koviks återvinningsanläggning är nu öppen igen, med vissa begränsningar pga brand under v. 40. Välkomna och tack för ert tålamod!

 

Tidigare information om branden på Kovik

Räddningstjänsten har under eftermiddagen den 7 oktober överlämnat ansvaret för den vidare räddningsinsatsen till PreZero, men lämnar samtidigt kvar bilar med personal för ytterligare bevakning. Räddningsledningens beslut är taget utifrån att de bedömt att spridningsrisken har minskat så pass mycket att vi själva kan hantera eldhärden på egen hand.

Delar av brandhärden är nu täckt med jordmassor vilket innebär att mängden rök kraftigt minskat. Beroende på vindstyrka och –riktning kan dock rök fortfarande uppfattas störande tidvis i vissa områden.

Vårt mål är att öppna anläggningen så snart som möjligt men med hänsyn till medarbetares och besökares säkerhet kommer vi att hålla stängt t.o.m. måndag 11/10. Så snart vi kan säkra området och det är riskfritt att vistas där kommer vi att öppna igen. Informationen uppdateras löpande.