Hållbar hantering av matavfall med BioSimplex®

När en verksamhet har mycket matavfall som dessutom ofta är paketerat, går stora delar av det materialet till förbränning istället för återvinning. Dessutom är förvaring av matavfall ofta förknippat med kladd och riskerar att dra till sig skadedjur. Vi erbjuder en säker, hållbar och hygienisk lösning som hjälper er med matavfallet – BioSimplex®.

En hållbar lösning anpassad efter er verksamhet 

BioSimplex® är ett komplett system för att ta hand om och återvinna matavfall på ett både miljösmart och ekonomiskt sätt. Avfallet omvandlas, i direkt anslutning er verksamhet, till en organisk massa (slurry) som sedan används som råvara i biogasproduktion. De förpackningar som följer med matavfallet in i systemet sorteras bort automatiskt och kommer ut som brännbart material.  

Återvinn ert matavfall bekvämt och kostnadseffektivt  

Tjänsten är enkel att använda och som kund får ni en hygienisk hantering som ger era medarbetare en fräsch och säker arbetsmiljö. Inmatning i BioSimplex® utrustning sker genom en lucka i bekväm arbetshöjd eller genom automatisk kärltömning. Tjänsten kan skräddarsys och anpassas så att den fungerar enkelt och smidigt för just er verksamhet. 

BioSimplex® kan bidra till att sänka kostnaderna för er avfallshantering genom att mängderna brännbart material minskar. Som en bonus får er verksamhet ett ökat värde genom en stärkt hållbarhetsprofil. 

Miljösmart hantering av matavfall i 7 enkla steg

1. Inmatning & hantering

Placering av inkast anpassas till butiken. Ni får en enkel och hygienisk hantering och slipper tunga lyft med illaluktande kärl som drar till sig ohyra.

2. Pressning & fördelning

Pressen i BioSimplex® fördelar matavfallet till ca. 80% slurry (matrester) som blir biogas samt 20% brännbart avfall som går tillenergiutvinning.

3. Hållbar transport

Slurrytanken töms och matavfallet går till biogasproduktion medan förpackningsmaterialet går till energiutvinning.

4. Behovsanalys & kostnadskalkyl

I samråd med verksamheten görs en behovsanalys och kostnadskalkyl där man ser över flödet på matavfallet samt vilka mängder som uppstår.

5. Uppstart & utbildning

I samband med uppstarten hålls en utbildning om hur BioSimplex®  ska användas och vilken typ av matavfall som ska slängas.

6. Tömning 

BioSimplex® kommunicerar fyllnadsgraden i slurrytanken digitalt direkt till SUEZ driftkontor som planerar in tömning efter behov.

7. Dokumentation 

När BioSimplex® töms skapas ett digitalt handelsdokument för ABP Kat. 3. (Animaliska biprodukter) som ni sedan kan skicka till berörda myndigheter. 

Fördelar med BioSimplex®:

  • Mindre miljöpåverkan med färre transporter 
  • Återvinning av kasserad mat 
  • Slutet system för säker hantering utan kladd, dålig lukt och skadedjur 
  • Totalkostnaden för avfallshanteringen blir lägre 
Har ni verksamhet på flera orter?

Det ska vara lönsamt att vara hållbar, oavsett om man är ett företag på lokal eller nationell nivå. Vi erbjuder helhetstjänster i hela landet för er med verksamhet på flera orter.

Relaterade tjänster