Information om coronavirus (covid-19)

För oss på PreZero är säkerheten och omsorgen för våra medarbetare och kunder av högsta prioritet. Vi följer noga information och råd från myndigheter om coronaviruset/covid-19 och har sedan en tid tillbaka vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att förebygga smittspridning och för att säkerställa våra kunders och medarbetares goda hälsa.

Vår ledningsgrupp har dagliga möten om utvecklingen i Sverige och där bestäms också om ytterligare säkerhetsåtgärder behöver vidtas. Det finns en kontinuitetsplan framtagen för hela vår svenska verksamhet och vi håller på att slutföra våra lokala beredskapsplaner. Dessutom ser vi över de lokala krisplaner som flera kunder sedan tidigare upprättat tillsammans med oss. Detta för att vara förberedda på hur vi ska hantera en ev. situation där vi inte har full kapacitet att lösa insamlingen i ert område.

Nuläge

Än så länge har vi inte tvingats stänga ner någon verksamhet eller dra ner på några tjänster, och givetvis hjälper vi som vanligt våra kunder löpande med planerade tömningar och hämtningar liksom tips och råd om hållbar avfallshantering för att bidra till ökad återvinning.

Vår verksamhet pågår mao för fullt och våra kunder kan som vanligt kontakta oss och beställa tjänster via vår kundportal och via vår webb – prezero.se. Skulle vi tvingas ändra våra hämttider eller tillfälligt stänga anläggningar kommer vi att snarast möjligt kontakta de som berörs genom de kanaler vi tidigare valt att prioritera.

Var rädda om er.

Med hälsningar från ert PreZeroteam

Frågor och svar om SUEZs arbete i coronatider

För oss på SUEZ är säkerheten och omsorgen för våra medarbetare och kunder av högsta prioritet. Vi har därför samlat frågor och svar om hur SUEZs arbetar i nuläget.

Interna instruktioner för SUEZs personal

Vår ledningsgrupp följer dagligen utvecklingen i samhället och vid behov fattas nya beslut om ytterligare säkerhetsåtgärder och/eller instruktioner för alla SUEZs medarbetare med anledning av coronaviruset.

Eventuell prisjustering av råvara

Förändringar sker dagligen på en världsmarknad som gör att vi måste vara alerta och kunna reagera vid förändringar. Vi på SUEZ kan därför komma att behöva göra justeringar upp eller ner ställt mot rådande omständigheter.